2015
Subat
 15
Okunma
2679
Sizden Gelenler
Bir Cihad Müslümanı ATATÜRK
Bir Cihad Müslümanı ATATÜRK

Bugün sizlere Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun dinimize bakışını ,dinle özel hayatındaki ilişkisini,bir cihad müslümanı oluşunu,ve milletimizin dini anlayarak yaşaması hususundaki katkılarını anlatma şerefine nail olacağım. 

Yazıma, Mustafa Kemal Atatürk ile özdeşleşen Kurtuluş Savaşı yıllarından bahsederek başlamak isterim. 1919 da işgal birlikleri,tam da Fatih Sultan Mehmet Han’ınin İstanbul’a girdiği kapıdan girerek İstanbul’u işgal etmişti. Batı geçmişteki yenilgilerin hıncını ülkemizi adım adım işgal ederek almaya çalışırken bu millet ,Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında birleşti ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak ve zaferle sonuçlandırarak, tüm mazlum milletlere örnek oldu.
Ardından Türkiye Cumhuriyetini kurdu.Osmanlı'dan kalan borçlar sahiplenildi ve bir ülke silbaştan yeniden inşa edildi..Ülkemizin ekonomisi işgal altındaydı. Topraklarımızı işgalden kurtaran Atatürk ekonomimizi de işgalden kurtardı.Yabancıların elinde olan şirketler teker teker satın alındı ve ülke ekonomisine kazandırıldı.Türkiyeyi yeniden doğuracak fabrikalar kuruldu.Böylece ülkenin enerji kaynakları işler hale getirildi.13 yılda 13 büyük banka ve ilk milli sigorta kuruldu.Yabancılara ait olan demiryollarımız satın alınarak ülkemize geri kazandırıldı.
Türkiyenin dört bir yanı demirağlarla örüldü.Savaştan çıkmış ,yoksullaşmış köylü için toprak reformu yapıldı.Çiftçiye toprak dağıtıldı. Tarım ekonomiyi canlandırdı ve köylü milletin efendisi ünvanını aldı.Yabancıların elindeki tersaneler limanlar satın alındı. Yetmedi yenileri yapıldı.1926 da bugünün Türkiyesinde bile yapılması zor görülen yapıldı. Türkiye kendi uçaklarını yapmaya başladı.Yolcu savaş ve ambulans uçakları üretildi. 
Türkiye Avrupa ve ortadoğuya uçak sattı.Ve büyük bir eğitim seferberliği başlatıldı.Harf devrimi öncesi % 8 olan okuma yazma oranı % 12 ye yükseldi. Milli mekteplerde 3 milyon vatandaşımız temel eğitimini tamamladı.Sanat tarih dil köy enstütileri,üniversiteler okullar kuruldu.Avrupadan önce kadınlara seçme seçilme hakkı tanındı.
Komşularımız ve dünya devletleri ile üst düzeyde bir barış ve anlaşma ortamı sağlandı. İşte bizi birleştirirken,millete ait olması gereken zenginlikleri emperyalist güçlerin elinden alıp millete veren atatürkümüzü çıkarları zedelenen çevreler hiç sevmemiştir. ,Attıkları iftiralarla halkın gözünde Atatürkü küçültmeye çalışmışlardır. Bugün bu konuşmaya sığmayacak büyüklükte işler yapmış olan önderimizi bizden biri değilmiş gibi göstermeye çabalıyor ona dinsiz , soysuz yaftasını yapıştırmaya çalışıyorlar. 
Biz Atatürk’ü seven insanlar ise sadece üzülerek ,söylenenleri dinlemekle yetiniyoruz. 
Üzülmek yetmez. Atatürk’ü seviyorsak iyi tanımalıyız. Onu tanımalı ve tanıtmalıyız.Çünkü Atatürk’ü anlamak,Cumhuriyeti anlamaktır. 
Onu anlamak ve sevmek bu devletin bekası için zaruridir. Neden mi? Bir devleti ve milleti güçlü yapan bazı değerleri vardır. , İnançlar, gelenekler,tarih ve dil gibi yıkılmasını imkansız hale getiren bazı tutkalları vardır. Bütün bu önemli unsurların yanında ,örnek alınan ve herkesin hem fikir olarak sevdiği bir önder gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önderi de Mustafa Kemal Atatürk’tür .
 Ancak bu fikri, Kurtuluş Savaşı yıllarından beri kabullenememiş,İngiliz uşağı bir zihniyet vardır. Türk milletinin kanını emen vampirleri ,ülkeden atan Atatürk’e düşman olan bu dış mihraklı zararlılar, ülkeden gitmişlerdir ancak çalışmalarını Atatürk'ün ölümünden sonra sürdürmüş. Maalesef yüce dinmizi ve inanan insanların iyi niyetini bu emellerine alet ederek, Atamıza saldırmaya devam etmişlerdir.Ellerinden Türkiye’nin gücünü alıp,milletin eline veren Atatürkümüze düşmandır bu çevreler.Atatürkümüzü bizim gözümüzden düşürmek için ellerinden geleni yapmışlardır. Oysa gerçekler hiç de bize gösterilmeye çalışıldığı gibi değildir. Osmanlı arşivlerinde yapılan araştırmalar sonucu anlaşılmıştır ki Atatürk seyyiddir. Yani soyu Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin efendilerimize dayanmaktadır.  Mustafa Kemal Atatürk, O’na dinsiz diyenlerin hepsinden daha dindar ve hepsinden daha Türk’tür. Atatürk Seyyit ve soyu da belli bir insandır..” 
Atatürk devrimleri ve tüm icraatlarıyla,milletimizin bağrını,onu sömüren virüslerden temizlemiştir. Bu çevrelere Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yaşama hakkı tanımamıştır. Ve hatta elinden geldiğince bu virüslerin kökünü kazımaya çalışmıştır. Atatürkün bu icraatlarından canı yanmış olanların uzantıları aynı iftiraları temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp milletimizin önüne koymaktadırlar . 
Ben lafı uzatmadan ,Atatürkün dini çalışmalarına ve Türk milletinin islamı doğru anlayıp uygulaması için yaptığı hizmetlere değinmek istiyorum.
Atatürk, daha 7 yaşında annesi Zübeyde Hanım’ın isteği ile Kuran-ı Kerim’i hatmetmiştir. 8 Yaşında Kuran’ın tamamını ezbere okuyabilmektedir. (Atatürk bu gerçeği 1927 yılında Ankara'da ABD Büyükeçlisine açıklamıştır.) 
1. Atatürk, daha çocukluk yıllarında Selanik’te Mevlevi-Bektaşi tekkelerine giderek ayinlere katılmıştır. (F. Rıfkı Atay "Çankaya"da bu konuda bilgi vermektedir 
2. Atatürk Çanakkale Savaşında ve pek çok farklı cephede küffara karşı ,İslam adına savaşmış inançlı bir mücahiddir. 
Gazi ünvanını bu çabaları sonucu almıştır. 1. Atatürk, Çanakkale Savaşı yıllarında yakın dostlarına, arkadaşlarına yazdığı mektuplarda Allah’a olan inancını dile getirmiş ve “Allah’ın inayeti sayesinde” bu savaşı kazanacaklarını belirtmiştir. 
1. Atatürk Kurtuluş Savaşı sırasında tuttuğu özel notları arasında zaman zaman “Hafızı çağırıp Kuran okuttuğunu” yazmıştır. Yine özel notları arasında “TANRI BİRDİR VE BÜYÜKTÜR” notu göze çarpmaktadır.(Dinsiz olduğu söylenen biri,özel not olarak böyle bir cümle yazar mı!!!)
1. Atatürk, Kurtuluş Savaşı yıllarında camilere, cem evlerine gitmiş, cuma namazlarını kılmış, cami minberine çıkıp “Allah birdir, şanı büyüktür” diye başlayan Hz. Peygamber’den övgüyle söz eden bir hutbe vermiş, TBMM’yi tekbir ve dualarla açtırmıştır. 
1. Atatürk, 1930’larda Çanakkale Şehitleri için her yıl Çanakkale Mehmet Çavuş abidesi önünde mevlit okutmuştur. Aynı şekilde her yıl annesi Zübeyde Hanım’a da mevlit okutmuştur.
1.Atatürk cumhuriyeti ilan etmeden önce Hacı Bektaş’ta bulunan Bektaşi dergahına gidiyor.Cemalettin Çelebi hazretleriyele buluşuyor ve devletimize Türkiye Cumhuriyeti ismini veriyorlar. Atatürkü dinsiz göstermeye çalışanların idda ettiğinin aksine, Atatürk bu devletin ismini içki masasında değil,dergahta vermiştir.
1.Atatürk ,Kuran ı Kerimi anlayarak okumamız için Tefsirini hazırlatmıştır. İslam dininin ana kaynağı Kuran-ı Kerim’i bu konunun uzmanlarına Türkçeye tercüme ve tefsir ettirmiştir. 
Elmalılı Hamdi Yazır tefsir ve tercümesi. Binlerce bastırılarak ücretsiz dağıtılmıştır. (Şimdi dini liderim diye ortalıkta gezen pek çok kişinin İncilin tercümesini veya kendi kitaplarını ücretsiz dağıttığını görüyoruz. Ama henüz,Kuran Tefsirini ücretsiz dağıtıp,insanınımızın dinini 1. kaynağından,anlayıp idrak ederek öğrenmesine vesile olan bir din büyüğüne rastlamadım. Varsa Allah razı olsun.)1. I. TBMM’de girişte hep bir hafıza Kuran okutmuştur. Aynı şekilde Cumhuriyet döneminde Topkapı Sarayı’nda Kuran okutma geleneğini sürdürmüştür. 
1. Atatürk, özel hayatında fırsat buldukça Kuran okumuş veya Kuran okutup dinlemiştir. Özellikle özel hafızı Hafız Yaşar Okur’a Kuran okutmuştur .(Dinsiz bir devlet adamının ,neden Özel Hafızı vardır acaba!!!Çünkü Atatürk iddia edildiği gibi dinsiz değildir. Sadece dinin çıkar amaçlı kullanıldığı, dinimizi kulaktan dolma bilgilerle öğrenmiş,dinimizden haberi olmayan cahillerin din adamı sıfatıyla,kadına,bilime düşman yobazlıklar yaptığı bir dönemde yetişti. Bu nedenle Atatürk dinimize hayran olmakla beraber,din tacirlerinin ve yobazların da baş düşmanı olmuştur.).
 1. Atatürk’ün en yakın arkadaşı Fevzi Paşa ve annesi Zübeyde Hanım beş vakit namazlarını kılan, İsmet Paşa ise elinden geldiğince ibadetlerini aksatmayan insanlardır. Atatürk çevresinde namazlarını kılan ibadetlerini yapan herkese çok saygılı davranmıştır. 
1. Atatürk, 1932 ramazan ayında dönemin tanınmış hafızlarını köşke/saraya çağırarak onlara Kuran okutup dinlemiştir. Makamla Kuran okunmasına büyük önem vermiş, hafızların makam hatası yapmamalarına ve ayetleri tane tane okumalarına büyük önem vermiştir. 
1. Atatürk döneminde okullarda din eğitimi devam etmiştir. Köy ilkokullarında din derslerinde “Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri” adlı kitap okutulmuştur.Yüzyıllar boyunca sözüm ona “dini nedenlerle” erkeklere göre birçok konuda geri bırakılmış, sınırlandırılmış, baskılanmış, hatta insanlık onuru ayaklar altına alınmış kadına, “analık vasfına” yakışır bir şekilde kadınlık ve insanlık onurunu yeniden kazandırmıştır. Atatürk’ün, Müslüman Türk kadınına verdiği medeni, sosyal, kültürel ve siyasal haklar her bakımdan İslam dininin ruhuna uygundur.1. Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılar tarafından yakılıp yıkılan yüzlerce camiyi onarttırmış ve yeniden yaptırmıştır. Hatta Eskişehir Mihalıççık camisini cebinden 5000 lira verip yeniden yaptırmıştır. Ayrıca Atatürk’ün yurt dışında Paris ve Tokyo camilerinin yapımına katkıda bulunduğuna ilişkin kanıtlar vardır.
1. Atatürk, İslam dünyasıyla da yakından ilgilenmiştir. Kurtuluş Savaşı sırasında İslam dünyasının desteğini yanına alan Atatürk Kurtuluş Savaşı’ndan sonra da İran-Irak ve Afganistan gibi Müslüman ülkelerle Sadabat Paktı’nı kurarak, Hıristiyan haçlı saldırılarına karşı Müslüman ülkelerle birlikte hareket etmiştir.
1. Atatürk, Müslüman ülkelerin liderleriyle de çok iyi ilişkiler geliştirmiştir. Örneğin Afgan Kralı Amanaullah Han ve İran şahı Rıza Pehlevi ile kişisel dostluk kurmuştur.Tarihe çok meraklı olan Atatürk en çok Hz. Muhammet’ten etkilenmiştir. Onun savaşlarını bütün detaylarıyla öğrenmiş, liselerde okutulan Tarih kitaplarında İslam tarihi bölümünün yazımına bizzat katkıda bulunarak bu kitaplarda Hz. Muhammed’in savaşlarını anlatan haritaları bizzat kendisi çizmiştir. Tarih çalışmaları sırasında Hz. Muhammet’i eleştirmeye kalkanları, “Hz. Muhammet’in kıymetinden habersiz cahil serseriler bizim tarih çalışmalarımıza katılamazlar” diye azarlamıştır. 
Hz. Muhammet’ten, “Benim senin adın silinir ama o ölümsüzdür” diye söz etmiştir. Kazandığı Kurtuluş Savaşı ile emperyalizmin ayakları altında ezilen bütün bir İslam dünyasına “bağımsızlık” modeli oluşturmuş, Cumhuriyet döneminde ise İslam dünyasıyla çok iyi ilişkiler kurup, İtalya, Almanya ve Rusya gibi ülkelerin yayılmacı emellerine karşı Türkiye, Afganistan, İran ve Irak arasında Sadabat Paktı’nı kurmuştur.Tevhidi Tedriat Kanununun uygulanmasının ardından ,misyonerlik faaliyeti güden İstanbul’da 40′a yakın Fransız okulu ve 4 İtalyan okulunu kapattırmıştır. sonra Bursa’da Amerikan Kız Koleji’nde, Madelet, Nemika ve Seniha Kamran adlı üç kız çocuğunun Hıristiyan yapıldığı iddaları üzerine bu okul da kapattırılmıştır. Azınlık ve yabancı okullarını Cumhuriyet'in ilk beş-altı yılında tamamen kontrol altına almayı başaran Türkiye, Atatürk'ün ölümünden sonra bilinçli şekilde oynanan oyunlarla bu kontrolünü kaybetmiştir. 
Bunun gibi onlarca madde daha sıralayabiliriz. Ancak süremiz buna yetmediğinden kısaltarak aktarmaya çalıştım. Tüm bu kayıtlı ve belgeli bilgilere dayanarak diyebiliriz ki: Emperyalizme hizmet edenler Atatürkü sevmezler. Dini kendi çıkarları için kullananlar Atatürkü sevmezler. Bölücüler Atatürkü sevmezler. Misyonerler,misyonerlik faaliyetlerinde bulunanlar,Atatürk’ü sevmezler.Yazımı bitirirken Mustafa Kemal Atatürk’ü , silah arkadaşlarını ve bağımsızlığımız için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle ,saygıyla anıyorum . 
Bizim tarihimize ,önderimize sırt çevirmemizi isteyenlere, Halim YAGCIOGLU’nun meşhur şiirinden bir kıtayı okumak ve Atatürk’ün ağzından seslenmek istiyorum. 
Tükenir elbet gökte yıldız, denizde kum tükenir .
Bu vatan, bu topraklar cömert. Kutsal bir ateşim ki ben, sönmez. İnanın, Mustafa Kemal'ler tükenmez.
Başın mı dertte beni hatırla 
Duy beni en sıkıldığın an 
Baştan sona herşeyiyle bu vatan sakın ağlamasın Kasım'larda; Fatih'ler, Kanunî'ler ölmez! İnanın 
Mustafa Kemal'ler tükenmez!
 (Atatürk’ün İcraatları konulu video ve Sinan Meydanın belgelerle Atatürk’ün dine bakışını anlattığı yazılarından alıntılarla hazırlanmıştır.)
Önceki Yazı >>>>Öğretmen Motivasyon Masası
Sonraki Yazı >>>>TORUNUM YARIN 18 MART
Yazan:BAHAR ÇEBİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 / 10    5 Kez oylandıLÜFTEN YORUM EKLEYİNİZ

ETİKETLER:

Arşiv-2012
Arşiv-2013
Arşiv-2014
Arşiv-2015
Arşiv-2016
Arşiv-2017
Son Tweetler